Otwarty portal wiedzy akademickiej dla kandydatów, studentów, absolwentów oraz wykładowców uczelni wyższych.

OTWARTE ZASOBY EDUKACYJNE:

Wydziały Dyrygentury

Oceny Państwowej Komisji Akredytacyjnej

 • Akademia Muzyczna im. F. Chopina w Warszawie
  Wydział Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki
  Ocena: pozytywna
 • Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu
  Wydział Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Rytmiki
  Ocena: pozytywna
 • Akademia Muzyczna im. K. Lipińskiego we Wrocławiu
  Wydział kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Muzykoterapii
  Ocena: pozytywna
 • Akademia Muzyczna im. K. Szymanowskiego w Katowicach
  Wydział Kompozycji, Interpretacji, Edukacji i Jazzu
  Ocena: pozytywna
 • Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku
  Wydział Dyrygentury, Kompozycji i Teorii Muzyki
  Ocena: brak danych
 • Akademia Muzyczna w Krakowie
  Wydział Twórczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej
  Ocena: pozytywna

Konkursy i olimpiady


Link do http://www.wwsi.edu.pl/